Welkom op de site van Hasufali, bibliografie van het Bruine Boek

Het geschreven woord heeft in de loop der eeuwen onder andere ten dienste gestaan van allerhande propaganda. Diverse politieke stromingen zoals liberalisme, socialisme, communisme, fascisme en nationaal-socialisme hebben in de 20 eeuw publicaties uitgegeven om hun ideologie te verspreiden. De laatste twee hadden hun hoogtepunt van propagandistische werken in de jaren '30 en '40 toen deze stromingen op het toppunt van hun macht waren.

In Nederland werden de eerste voorzichtige stappen op het gebied van fascistische en nationaal-socialistische uitgaven gezet in de jaren '20 en gecontinueerd in de beginjaren '30 met de oprichting van ideologische uitgeverijen als De Amsterdamsche Keurkamer en de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij (Nenasu). Gedurende de bezettingsjaren (1940-1945) stond een groot gedeelte van de uitgeverswereld ten dienste van de nationaal-socialistische propaganda.

Hasufali
Hasufali tracht een overzicht te geven van de uitgaven van nederlandstalige Bruine boeken, uitgaven van foute uitgeverijen en anderstalige Bruine boeken die in Nederland zijn uitgegeven. Als basis dient een collectie dat het resultaat is van bijna 25 jaar verzamelwoede. Daar waar de collectie tekortschoot hebben andere verzamelaars hun materiaal beschikbaar gesteld om deze hiaten te vullen.

Naast een overzicht van boeken en ander propagandamateriaal geeft de site ook informatie over de belangrijkste uitgeverijen, auteurs en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de publicatie en verspreiding van fascistische en nationaal-socialistische uitgaven.

De collectie is vooralsnog niet volledig en zal in de loop der tijd aangevuld worden met nieuw verworven materiaal. Bekijk ook de "zoeklijst" en mocht u over soortgelijk materiaal beschikken en daarvan afstand van willen doen, dan verzoek ik u contact op te nemen via de button "contact". Maar ook in ander materiaal van de beschreven organisaties heb ik interesse.

Disclaimer
Uit interesse voor het onderwerp is deze site tot stand gekomen.
Het is niet de opzet fascistische, nationaal-socialistische, antisemitische, rascistische en/of revisionistische denkbeelden te verspreiden en ik distantieer me volledig van in de getoonde publicaties geuite opvattingen.

Symbolen, teksten en afbeeldingen worden zonder censuur getoond om geen afbreuk te doen aan de authenciteit. Dit kan door de bezoeker als confronterend en schokkend worden ervaren waarvoor bij voorbaat excuses.

Dankwoord
Deze site zou niet in zijn huidige vorm tot stand zijn gekomen zonder de medewerking van Soldesign die de technische uitvoering voor hun rekening hebben genomen, waarvoor mijn dank. Mijn bijzondere dank gaat uit naar dhr. Groeneveld, vanwege zijn toestemming gebruik te mogen maken van teksten uit zijn boek
"Zwaard van de geest; het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2001"

 
Contact
Voor vragen, opmerkingen, suggesties en aanbiedingen gelieve contact op te nemen via de button "Contact".

Designed by Soldesign
best viewed with IE at 1024 x 768